Resultaten


- Inrichten HR Shared Service Center
- Inrichten en beheer Loopbaancentrum
- Implementatie HR Easy, RVM, RMO, ..
- Reductie ziekteverzuim met 40% ICT BV
- Outsourcing (40% vd formatie) ICT BV
- Onderz. effecten outsourcing op formatie
- Implementatie recruitmenttool (i-Grasp)
- Realisatie 180 nieuwe arbeidscontracten
- 80 nieuwe functiebeschrijvingen (CATS)
- 12 nieuwe functiebeschrijvingen (Hay)
- Inrichting loongebouw (180 medewerkers)
- Implementatie functioneringsgesprekken
- Implementatie beoordelingsgesprekken
- Implementatie ontwikkelgesprekken (POP)
- Realisatie meerdere P&O jaarplannen
- Realisatie Medew. Tevredenheids Onderz.
- Insourcingtraject 12 FTE
- Employabilitybeleid initiëren/formaliseren
- Employabilitybeleid implementeren (Prince2)
- Employbility workshops org.(>150 FTE)
- Opstellen opleidingsbeleid
- Reductie inhuurkosten
- MLTPP (initiëren, bouwen en beheren)
- Coördinatie en uitvoering vlootschouw
- Realisatie overwerkbeleid
- Uitvoering competentiemanagement
- Uitvoering RI&E's
- Implementatie urenschrijven

HR scan

Waarom een HR scan?
Om snel inzicht te krijgen in verspilling, gemiste inkomsten (subsidies) en risico’s in het HR domein.

In een kort tijdsbestek worden de sterke en zwakke kanten van uw personeelsbeleid in kaart gebracht. Aan de hand van een checklist onderzoeken wij:

 • de personeelsinstrumenten

 • de arbeidsrechtelijke aspecten

 • het personeelsbeleid

 • de subsidiemogelijkheden in uw onderneming


 • Voor het onderzoek maken wij gebruik van de Lean Six Sigma methode.

  N.a.v. dit onderzoek wordt een verslag opgesteld waarin wordt aangegeven welke aspecten sterk of zwak zijn. Extra aandacht wordt besteed aan die onderdelen waarop u direct (financieel of juridisch) risico loopt. Daarbij worden aanbevelingen opgesteld.

  Bij het mondeling bespreken van de aanbevelingen worden de actiepunten geformuleerd die direct tot verbetering leiden.


  Aspecten die tijdens de scan aan de orde komen:

  1. Arbeidsomstandigheden

  2. Arbeidsovereenkomsten en Arbeidsvoorwaarden

  3. Functieomschrijving

  4. HR subsidies

  5. Interne communicatie en voorlichting

  6. Loopbaanontwikkeling

  7. Medezeggenschap

  8. Opleidingen en trainingen

  9. Personeelsbeoordeling

  10. Personeelsdossier

  11. Personeels Informatie Systeem

  12. Personeelsplanning

  13. Personeelszorg

  14. Werving & Selectie

  15. Ziekteverzuim  16. Voorbeeld diagram uit eindverslag:

   Diagram

   Contactgegevens:

  17. Email: vlugadvies@gmail.com

  18. GSM: 06 53 54 77 99