Wie is Paul Vlug?
Na een carrière bij de politie en het bedrijfsleven (Beveiliging, ICT en HR) ben ik in 2014 voor mijzelf begonnen. Naast het geven van HR- en organisatieadvies ligt mijn interessegebied bij subsidies.

Veel subsidies worden om diverse redenen niet benut. Hierdoor laten ondernemingen veel geld liggen. Met mijn partners ondersteun ik u graag in de complexe en tijdrovende “wereld van subsidies”.

Ik woon in Noord-Holland, ben getrouwd en haal energie uit sporten, goede voeding en de natuur. Daarnaast zet ik mij in voor diverse maatschappelijke doelen.

Ik vind het belangrijk om met plezier en humor te werken en ga zorgvuldig en discreet om met de informatie die ik ter beschikking krijg.

Mijn moto is “Afspraak is afspraak”.

Waarom de keuze voor Paul Vlug?
1. Brede ervaring op HR gebied
2. Betrouwbaar en discreet
3. Resultaatgericht
4. Oplossingsgericht
5. Levert kwaliteit
6. Prima partners

Diensten

HR Advies / Interim Management
Wij verzorgen voor u de juiste vervanging bij ziekte of het uitvoeren van projecten op het gebied van personeel en organisatie. Wij hebben in uiteenlopende branches en bedrijven ervaring opgedaan. Wij werken op een pragmatische en effectieve manier.

Gespecialiseerd in:

 • Arbeidscontracten en juridische aangelegenheden

 • Coaching van (HR) medewerkers en management op de uitvoering van het P-beleid

 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken

 • Loopbaan en mobiliteit

 • Professionaliseren van uw HR afdeling (medewerkers en processen)

 • Reorganisatie, ontslag en outplacement

 • Werving & Selectie (o.a. jobsearcher ICT)

 • Ziekte- en verzuimbegeleiding


 • Contactgegevens:


 • Email: vlugadvies@gmail.com

 • GSM: 06 53 54 77 99

 • lees meer...
  Subsidiescan
  Met de subsidiescan brengen wij de activiteiten van uw organisatie in kaart en matcht deze aan concrete (subsidie) regelingen. Voor een groot aantal investeringen, activiteiten en projecten is een financiële tegemoetkoming uit subsidies, fondsen en fiscale middelen beschikbaar.

  Deze middelen zijn afkomstig vanuit diverse overheden (regionaal, nationaal en internationaal). De voorwaarden hieromtrent zijn echter continue aan verandering onderhevig. Doelgroepen, prioriteiten en hoogte van de financiering wijzigen regelmatig.

  Met de subsidiescan worden de kansen voor u in termen van subsidieopbrengsten in kaart gebracht.

  Wat houdt de subsidiescan in?


 • Het verzamelen van informatie

 • Het voeren van intakegesprekken met sleutelpersonen in uw organisatie

 • Door deze gesprekken krijgen wij goed inzicht in de kernactiviteiten van uw bedrijf of organisatie, voorgenomen investeringen en eventuele projecten.

  Op basis van deze informatie maken wij een match met de voor u interessante subsidieregelingen.
  Wij streven ernaar om uw organisatie hierin minimaal te belasten!

  Het resultaat


  Het resultaat van de subsidiescan is een overzichtelijk rapport waarin de voor u interessante (subsidie)regelingen zijn opgenomen en nader worden toegelicht in relatie tot uw bedrijf of organisatie. Wij zijn u graag van dienst bij de evt. vervolgstappen (opstarten project en aanvragen van subsidie).

  Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak vrijblijvend contact met ons op.

  Contactgegevens:


 • Email: vlugadvies@gmail.com

 • GSM: 06 53 54 77 99


 • lees meer...
  HR scan
  Waarom een HR scan?
  Om snel inzicht te krijgen in verspilling, gemiste inkomsten (subsidies) en risico’s in het HR domein.

  In een kort tijdsbestek worden de sterke en zwakke kanten van uw personeelsbeleid in kaart gebracht. Aan de hand van een checklist onderzoeken wij:

 • de personeelsinstrumenten

 • de arbeidsrechtelijke aspecten

 • het personeelsbeleid

 • de subsidiemogelijkheden in uw onderneming


 • Voor het onderzoek maken wij gebruik van de Lean Six Sigma methode.

  N.a.v. dit onderzoek wordt een verslag opgesteld waarin wordt aangegeven welke aspecten sterk of zwak zijn. Extra aandacht wordt besteed aan die onderdelen waarop u direct (financieel of juridisch) risico loopt. Daarbij worden aanbevelingen opgesteld.

  Bij het mondeling bespreken van de aanbevelingen worden de actiepunten geformuleerd die direct tot verbetering leiden.


  Aspecten die tijdens de scan aan de orde komen:

  1. Arbeidsomstandigheden

  2. Arbeidsovereenkomsten en Arbeidsvoorwaarden

  3. Functieomschrijving

  4. HR subsidies

  5. Interne communicatie en voorlichting

  6. Loopbaanontwikkeling

  7. Medezeggenschap

  8. Opleidingen en trainingen

  9. Personeelsbeoordeling

  10. Personeelsdossier

  11. Personeels Informatie Systeem

  12. Personeelsplanning

  13. Personeelszorg

  14. Werving & Selectie

  15. Ziekteverzuim  16. Voorbeeld diagram uit eindverslag:

   Diagram

   Contactgegevens:

  17. Email: vlugadvies@gmail.com

  18. GSM: 06 53 54 77 99
  lees meer...
  Verzuimreductie
  Houd grip op ziekteverzuim onder uw medewerkers. Tevreden en gezonde medewerkers zijn de drijvende kracht achter uw organisatie. Wanneer iemand ziek wordt kan dit grote impact hebben op uw organisatie. Zowel financieel door de inhuurkosten en door overbelasting van de resterende medewerkers.

  Wij kunnen u adviseren over het terugdringen van het ziekteverzuim. Hierbij is gerichte en gemeende aandacht voor betrokkenen de sleutel tot succes.

  Herkenbaar? Bel of mail voor het maken van een afspraak.

  Contactgegevens:
 • Email: vlugadvies@gmail.com

 • GSM: 06 53 54 779 9
 • lees meer...