SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

MIT-regeling

MIT-regeling voor de versnelling van innovatieambitiesMIT-regeling (Innovatiestimulering Topsectoren) is bedoeld om innovatieve mkb’s te laten profiteren van het topsectorenbeleid.

Het kernwoord is samenwerking. Elke topsector kan hieraan op zijn eigen manier invulling geven.

Zo worden bijvoorbeeld kennisvouchers beschikbaar gesteld, of kan men deelnemen aan R&D-samenwerkingsprojecten.

Vanaf 2015 wordt er structureel 30 miljoen voor dit instrument beschikbaar gesteld.