SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

ESF voor scholing en re-integratie

Via het ESF (Europees Sociaal Fonds) komt er tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt. Het ESF 2014-2020 richt zich op de volgende twee thema's:

 • Re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

 • Bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werkenden • ESF voor re-integratie


  ESF wordt bij dit thema ingezet om de jeugdwerkeloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers, arbeidsbelemmerden en (ex) leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (PrO/VSO). Centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen als ESF-aanvrager optreden, evenals het UWV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J).


  ESF voor duurzame inzetbaarheid: beperkt budget


  Het ESF subsidieert ook maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. Subsidie komt beschikbaar voor O&O-fondsen en individuele werkgevers. Voor O&O-fondsen komt ESF pas in 2016 beschikbaar. Werkgevers kunnen echter al sinds medio oktober 2014 profiteren van de ESF-subsidie. De focus ligt hierbij op het MKB, maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen er gebruik van maken. ESF-aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Er moet sprake zijn van kleinschalige projecten gericht op adviestrajecten van maximaal 10.000 euro subsidie per subsidieaanvrager. Daarbij kan het gaan om het verkrijgen van advies met implementatieplan óf het begeleiden van de implementatie van een advies.


  ESF aanvragen?


  De 35 centrumgemeenten kunnen sinds 1 mei 2014 ESF-subsidie aanvragen. Voor elke regio is een eigen budget gereserveerd.Het budget kan echter niet helemaal naar eigen inzicht voor de verschillende doelgroepen worden ingezet. Minimaal 30% van de subsidie is bestemd voor (ex) leerlingen Praktijkonderwijs (PrO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).