SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Subsidies versterken de ontwikkeling van uw organisatie

Subsidies zijn een alternatieve financieringsbron van de overheid. Zij wil daarmee bedrijven en organisaties stimuleren om bepaalde activiteiten uit te voeren. Het gaat daarbij vaak om het aanjagen van ondernemerschap, het ondersteunen van innovatie maar ook om energiezuinige investeringen, arbeidsmarktparticipatie, en bijvoorbeeld samenwerken.

Subsidies zijn er dus ook om uw succes te vergroten en zijn dan ook een geschikte aanvulling op de financiering van uw projecten en initiatieven.

Wij werken samen met twee ervaren partners op het gebied van subsidieadvies: Direction en NPC.


Met verbazing hebben wij het afgelopen jaar gekeken naar het grote aantal subsidies en de daaraan gekoppelde bedragen, voorwaarden en administratieve processen.
Vanuit de werkgeverskant hebben wij met ESF en EGF de “complexe en arbeidsintensieve” kant van de subsidieprocessen aan den lijve kunnen ervaren. Kortweg: veel werk, géén garantie op toewijzing, wisselende eisen en vaak niet in de persoonlijke doelstellingen van betrokkenen opgenomen.

Wij willen u graag ondersteunen met het advies- en aanvraagproces m.b.t. subsidies. De subsidiescan is hierbij één van de instrumenten.

Op het gebied van regelingen en subsidies hebben wij de volgende segmenten verder uitgewerkt:


  • Scholing en Arbeid  • Innovatie en R&D