SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Research & Development Aftrek (RDA)

RDA verlaagt uw R&D-kosten tot wel 31%!
RDA is een aftrekpost van research & development-kosten. RDA kan bijv. worden ingezet voor prototypes of onderzoeksapparatuur.
Het RDA voordeel wordt verrekend via uw belastingaangifte.Doel RDA


Het doel van de RDA is om kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelings-(S&O) projecten te subsidiëren. De RDA is een extra aftrekpost op de fiscale winst. Belastingplichtigen met een S&O-verklaring (oftewel ontvangen WBSO-subsidie) kunnen aanspraak maken op de RDA. De kosten en uitgaven die u mag opvoeren, moeten direct toerekenbaar zijn aan het door u verrichte S&O-werk. Loonkosten vallen hier niet onder!

Voor 2015 bedraagt het RDA-percentage 60%. Bij 25% vennootschapsbelasting betekent dat een netto voordeel van 15% van de RDA-grondslag. De hoofdregel bij het bepalen van de RDA-grondslag zijn de werkelijke kosten en uitgaven. Voor aanvragers die per maand gemiddeld niet meer dan 150 S&O-uren realiseren, geldt een forfait van € 15 per S&O-uur.


Budget en uitvoering


De RDA heeft voor 2015 een budget van € 238 miljoen. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van de toekenning van de RDA en de WBSO.

De WBSO en RDA-aanvraag worden tegelijkertijd ingediend, maar niet altijd tegelijkertijd beoordeeld.