SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Innovatiebox

Innovatiebox verlaagt uw vennootschapsbelasting


Met de Innovatiebox betaalt u effectief 5% belasting over het deel van de winst dat gekoppeld wordt aan uw WBSO-activiteiten.
Deze fiscale regeling kan u een groot voordeel opleveren en is dan ook buitengewoon interessant voor het innovatieve bedrijfsleven.
Het is de verwachting dat deze regeling in 2015 in ongewijzigde vorm zal worden voortgezet.Innovatiebox aanvragen?


Het aanvragen moet middels het indienen van een verzoekschrift. De winst die u maakt met het exploiteren van uw innovatie wordt tegen een effectief belastingtarief van 5% in plaats van 25% belast. Een voordeel van 80%! De Innovatiebox kan u dus een aanzienlijk financieel voordeel opleveren, en kent in principe géén maximum.


De Belastingdienst


De Belastingdienst beoordeelt verzoekschriften voor toepassing van de Innovatiebox.


Meer uit de Innovatiebox halen?


De Innovatiebox is een fiscale kans die u als ondernemer niet kan laten liggen. Er is een samenhang tussen de innovatiebox, WBSO en RDA. Deze samenhang moet u in de aanvraag tot uiting laten komen.