SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Voor leerwerkplaatsen benut u de Subsidieregeling praktijkleren

De overheid wil werkgevers stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden. Daarvoor is subsidie beschikbaar: Subsidieregeling praktijkleren. Deze regeling vervangt de Afdrachtvermindering Onderwijs (WVA Onderwijs). Als uw bedrijfsvoering zich leent voor het aanbieden van leerwerkplaatsen, dan verdient de Subsidieregeling praktijkleren zeker uw aandacht.


De Subsidieregeling praktijkleren richt zich op de volgende groepen: • vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen

 • mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen

 • studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd)

 • werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).
  Stagiaires op mbo-niveau, voormalig werklozen die werden opgeleid tot startkwalificatieniveau en studenten die een niet-technische hbo-opleiding volgen, behoren niet tot de doelgroep van de nieuwe Subsidieregeling praktijkleren.


 • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie geldt een aantal belangrijke voorwaarden, zoals: • het moet een volledig onderwijsprogramma zijn dat recht geeft op een erkend (kwalificerend) diploma op MBO of HBO niveau

 • de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho)

 • MBO-BBL opleidingen moeten op 1 augustus 2013 voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd)

 • de werkgever moet voldoen aan de andere wettelijke voorschriften in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs, waaronder het zijn van een erkend leerbedrijf

 • de promovendus of technisch ontwerper in opleiding moet het onderzoek doen in opdracht van een private rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf) waarbij deze rechtspersoon de loonkosten van de onderzoeker financiert, voor zover de onderzoeker niet in dienst is van deze rechtspersoon.

 • De subsidie kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarop de praktijkleerplaats betrekking heeft.