SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

WBSO

Elke maand minder R&D-loonkosten

Middels WBSO worden de loonkosten verlaagd, die betrekking hebben op innovatieprojecten. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan verrekent u uw subsidie maandelijks met de fiscale loonafdrachten. Daarmee stimuleert de WBSO technische innovaties in iedere sector.Budget en uitvoering


Voor 2015 is het budget 794 miljoen euro. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering en toekenning van de WBSO. Bij het beoordelen van een WBSO-aanvraag kijkt RVO.nl of de activiteiten waarvoor WBSO wordt aangevraagd voldoen aan de eisen.


Waarvoor is WBSO bestemd?


WBSO is voor een technisch nieuw product, een fysiek productieproces of programmatuur.
Daarnaast moet de innovatie binnen één van onderstaande categorieën passen:

  1. Ontwikkelingsproject

  2. Analyse van technische haalbaarheid

  3. Technisch onderzoek

  4. Technisch wetenschappelijk onderzoek.


Een beschikking geeft recht op een vermindering van de af te dragen loonbelasting/ premie volksverzekeringen. Deze vermindering bedraagt in 2015 35% over de eerste € 250.000 aan S&O-loon en 14% over de resterende loonsom.

Voor starters geldt een extra vermindering of extra aftrek. De maximale afdrachtsvermindering is € 14 miljoen per fiscale eenheid.