SUBSIDIENIEUWSBron : www.pnoconsultants.nl

Mobiliteitsbonussen (premiekortingen)

Mobiliteitsbonussen zijn premiekortingen voor werkgevers met als doel werkgevers te stimuleren om werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

Deze mobiliteitsbonussen zijn in 2013 in de plaats gekomen van de zogenoemde premiekorting arbeidsgehandicapten en premiekorting oudere werknemers. Het grootste verschil tussen beiden is dat de bedragen veranderd zijn.

Arbeidsongeschiktheid


Als een werkgever werknemers aanneemt met een arbeidsgehandicaptenstatus, dan kan de werkgever in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus. Bij een arbeidsgehandicaptenstatus kan worden gedacht aan werknemers met recht op een WIA, WAO, Wajong of WSW-uitkering.
De mobiliteitsbonus bedraagt maximaal € 7.000. In het geval dat voor een werknemer met een Wajong-uitkering loondispensatie wordt toegepast, dan bedraagt de mobiliteitsbonus maximaal € 3.500.

Oudere medewerkers


Voor het aannemen van oudere, uitkeringsgerechtigde werknemers, kan een werkgever in aanmerking komen voor een mobiliteitsbonus van maximaal € 7.000. Het kan hierbij gaan om een werknemer met een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids-, bijstands-, of nabestaandenuitkering.