Organisatieadvies

Ervaringen in het verleden met het doorlichten van processen binnen middelgrote ondernemingen hebben mijn inzicht bevestigd dat er o.a. op het gebied van efficiency, gemiste inkomsten en het beperken van de risico’s het nodige te halen is.

Volgens het woordenboek betekent organisatieadvies: “Advies omtrent de wijze waarop een doelmatige bedrijfsorganisatie kan worden verkregen”.

Onze aanpak is echter pragmatisch. Door een quick scan proberen wij snel inzicht te krijgen in uw organisatie. Hierbij maken wij o.a. gebruik van Lean Six Sigma. U hoeft hier zelf minimaal energie in te steken. Het advies is kort en bondig en direct uitvoerbaar.
Het is dus niet alleen het geven advies maar ook opstellen van een plan van aanpak wat direct uitgevoerd kan worden.

Zie hieronder het proces van de quick scan.

Proces quick scan


 • Het afnemen van een minimaal 5 interviews met medewerkers binnen uw organisatie.

 • Het in kaart brengen van de bestaande processen

 • Dossieronderzoek

 • Analyse van de gegevens

 • Opstellen van een kort en bondig advies en een plan van aanpak

 • Na de quick scan (16-20 uur) heeft u een goed beeld van de kwaliteit van de processen die binnen uw organisatie zijn onderzocht. Discretie, veiligheid en vertrouwen zijn de keywords in een dergelijk traject waar wij garant voor staan.

  Voordelen van de quick scan:


 • Verhoogd inzicht in:
  1. De kwaliteit van de uitvoering van de (HR) processen (incl. risico’s)
  2. (Gemiste) subsidiemogelijkheden
  3. Verspillingen in de processen
  4. De fraudebestendigheid van de organisatie

 • De mate waarin u gereed bent voor de toekomst v.w.b. de nieuwe (HR) wetgeving

 • Waarnemingen van een buitenstaander m.b.t. de:
  1. Arbeidsproductiviteit
  2. Heersende cultuur in de organisatie
  3. Werkbeleving
  4. Werkomstandigheden
  5. Werkdruk
  6. Onderlinge samenwerking
  7. Niveau automatisering


 • Herkenbaar? Bel of mail voor het maken van een afspraak.

  Contactgegevens:

 • Email: vlugadvies@gmail.com

 • GSM: 06 53 54 77 99